Iranian Lifting Databank - Cranes, Forklifts & Slings
+2 امتیاز
سوال شده در سوال از ادوات باربرداری یا اسلینگ توسط
0
اتفاق خاصی برای درام نمیفته اما اگر جهت تابیدن رشته های سیم بکسل با درام یکسان باشد نیروهای تورشنال وارده به آن سعی در باز کردن تاب رشته ها می کنند و این اتفاق زودتر رخ می دهد مخصوصا اگر سیم بکسل در زمان تولید پیش تنیده نشده باشد

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
2,456 سوال
2,446 پاسخ
44 دیدگاه
2,172 کاربر