Iranian Lifting Databank - Cranes, Forklifts & Slings
0 امتیاز

بارکش چیست؟

سوال شده در لیفتراک ها توسط

1 پاسخ

جزئی است که باعث حرکت بالا و پایین ریل های دکل توسط زنجیر یا مستقیما توسط سیلندر هیدرولسک میشود 

پاسخ داده شده توسط
2,277 سوال
2,194 پاسخ
26 دیدگاه
1,530 کاربر