Iranian Lifting Databank - Cranes, Forklifts & Slings
+1 امتیاز

پرمیت چیست؟

سوال شده در سوال از لیفتراک ها توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

یک سند رسمی و مجاز است که الزامات - شرایط و احتیاطات موردنیاز را برای انجام فعالیت هایی که خطرات بالقوه خاصی دارند بیان میکند 

WWW.PHQ.IR

پاسخ داده شده توسط
2,475 سوال
2,462 پاسخ
34 دیدگاه
1,935 کاربر