Iranian Lifting Databank - Cranes, Forklifts & Slings
0 امتیاز
چه نکاتی برای نصب بست برروی انواع سیم بکسل  باید رعایت شود ؟؟
سوال شده در سوال از ادوات باربرداری یا اسلینگ توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
- قطر سیم بکسل با قطر بست  یکی باشد

- تمامی بست ها در یک جهت بسته شوند

- تعداد بست ها بستگی به قطر سیم بکسل دارد
پاسخ داده شده توسط
2,456 سوال
2,446 پاسخ
44 دیدگاه
2,172 کاربر