Iranian Lifting Databank - Cranes, Forklifts & Slings
0 امتیاز

فرایند FMEA در جرثقیل چیست ؟

سوال شده در سوال از جرثقیل های سقفی و دروازه ایی توسط
ویرایش شده توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

در اين روش شناسايي ، ارزیابي و كنترل خطرات در دو مرحله مشخص انجام مي گیرد:

١- مرحله شناسايي و ارزیابي خطر. 

٢- مرحلھ كنترل کانون خطر كه انجام اقدامات اصلاحی منجر به کاهش میزان ريسك يا حذف خطرات.

پاسخ داده شده توسط
2,447 سوال
2,436 پاسخ
37 دیدگاه
2,132 کاربر