Iranian Lifting Databank - Cranes, Forklifts & Slings
0 امتیاز

منظور از جرثقیل جانشین چیست ؟

سوال شده در سوال از جرثقیل های متحرک و ماشینی توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

جرثقیلی که معمولا مورد استفاده قرار نمیگیرد اما هر از چندگاهی بر حسب نیاز در عملیات مربوطه به کار برده میشود.

پاسخ داده شده توسط
2,514 سوال
2,520 پاسخ
34 دیدگاه
2,111 کاربر