Iranian Lifting Databank - Cranes, Forklifts & Slings
0 امتیاز

منظور از جرثقیل جانشین چیست ؟

سوال شده در سوال از جرثقیل های متحرک و ماشینی توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

جرثقیلی که معمولا مورد استفاده قرار نمیگیرد اما هر از چندگاهی بر حسب نیاز در عملیات مربوطه به کار برده میشود.

پاسخ داده شده توسط
2,447 سوال
2,436 پاسخ
37 دیدگاه
2,132 کاربر