Iranian Lifting Databank - Cranes, Forklifts & Slings
0 امتیاز

منظور از توان ساختاری چیست ؟

سوال شده در سوال از جرثقیل های متحرک و ماشینی توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

توانایی یک ماشین و اجزای ان برای تحمل فشار وارده به واسطه بار اعمال شده به انها .

پاسخ داده شده توسط
2,447 سوال
2,436 پاسخ
37 دیدگاه
2,132 کاربر