Iranian Lifting Databank - Cranes, Forklifts & Slings
0 امتیاز

منظور از مفصل هرزگرد چیست ؟

سوال شده در سوال از جرثقیل های متحرک و ماشینی توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

از قطعات درگیر در عملیات باربرداری به همراه یاتاقان های طولی که امکان چرخش بار در حول محور خود در جهت اعمال بار را  فراهم میکند .

پاسخ داده شده توسط
2,447 سوال
2,436 پاسخ
37 دیدگاه
2,132 کاربر