Iranian Lifting Databank - Cranes, Forklifts & Slings
0 امتیاز

منظور از پدیده TWO-BLOCKING چیست ؟

سوال شده در سوال از جرثقیل های متحرک و ماشینی توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

شرایطی که در ان بلوک بار پایینی با بلوک بار بالایی یا بلوک قرقره های سر بوم برخورد میکند.

پاسخ داده شده توسط
2,447 سوال
2,436 پاسخ
37 دیدگاه
2,132 کاربر