Iranian Lifting Databank - 02188930943 09121154318
0 امتیاز
نکات مهم و ضروری قبل از شروع باربرداری و در حین آن چیست؟
سوال شده در سوال از ادوات باربرداری یا اسلینگ توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
1 - سطح زمین باید کوبیده، صاف و پایدار باشد.

2 - در زمین های نرم، سطح زیر جکهای تعادل یا شنی ها باید ماندد شکل زیر با تخته یا وارد مناسب مستحکم گردد.

3 - جرثقیل قبل و حین باربرداری باید تراز باشد.

4 - وزن بار قبل از عملیات ، باید معین گردد.

5 - قبل از شروع باربرداری مرکز ثقل بار باید معین شود.

6 - فاصله مرکز چرخش بوم تا مرکز بار باید دقیقا اندازه گیری شود.

7 - طول بوم باید دقیقا معین شود.

8 - زاوبه بوم برای تعیین دقیق ظرفیت مجاز جرثقیل باید مشخص شود.

9 - اگر قرار است باربرداری روی لاستیک ها انجام شود، فشار باد لاستیک ها باید مطابق توصیه ی سازنده باشد.

10 - اگر قرار است باربرداری بر روی جک های تعادلی انجام شود باید تمامی لاستیک ها به طور کامل از زمین جدا شوند.
پاسخ داده شده توسط
لیفتینگ بانک www.Liftingbank.com چی هست ؟ > سوال و جواب مربوط به جرثقیل ها و لیفتراک ها ! >> اطلاعات تماس کلیه فعالان و علاقه مندان در این حوزه به صورت قابل دانلود و دارای ۵ نسخه معتبر طی ۵ سال گذشته ! 09121154318 02188930943
2,730 سوال
2,597 پاسخ
47 دیدگاه
2,543 کاربر