Iranian Lifting Databank - 02188930943 09121154318
0 امتیاز
موارد ایمنی قلاب چیست؟
سوال شده در سوال از ادوات باربرداری یا اسلینگ توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
- وزن بار از ظرفیت مجاز قلاب (SWL) فراتر نرود.

- از ایجاد شوک ناگهانی به قلاب بپرهیزید.

- قلاب دقیقا بر روی مرکز گرانش (ثقل) بار قرار گیرد تا بار نوسان نداشته باشد.

- از قرار گیری قلاب در کنار بار یا پشت بار جلوگیری کنید.

- از قرار گیری وزن بار روی ضامن ایمنی قلاب بپرهیزید.

- مراقب دست، انگشتان و تمامی اجزای بدن هنگام بستن و بلند کردن بار باشید.

- وزن بار در دو سمت قلاب دوطرفه باید یکسان باشد.

- از به کارگیری قلاب بدون ضامن ایمنی خودداری کنید.

- ضامن ایمنی قلاب باید دارای قفل باشد.

- قلاب را متناسب با بار و شرایط محیطی انتخاب کنید.
پاسخ داده شده توسط
لیفتینگ بانک www.Liftingbank.com چی هست ؟ > سوال و جواب مربوط به جرثقیل ها و لیفتراک ها ! >> اطلاعات تماس کلیه فعالان و علاقه مندان در این حوزه به صورت قابل دانلود و دارای ۵ نسخه معتبر طی ۵ سال گذشته ! 09121154318 02188930943
2,730 سوال
2,597 پاسخ
47 دیدگاه
2,543 کاربر