Iranian Lifting Databank - Cranes, Forklifts & Slings
0 امتیاز

روش بارچینی نامنظم بارگیری لیفتراک چیست؟

سوال شده در سوال از لیفتراک ها توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

در این روش از تکیه های چوبی تخته ی چند لا یا مقواهای کلفت در بین لایه های بارهای با شکل های نا منظم مانند قالب های ریخته گری ، کبسه ها و ... استفاده میشود تا پایداری این گونه از بارها تثبیت شود.

پاسخ داده شده توسط
2,475 سوال
2,462 پاسخ
34 دیدگاه
1,935 کاربر