Iranian Lifting Databank - Cranes, Forklifts & Slings
0 امتیاز

روش بارچینی نامنظم بارگیری لیفتراک چیست؟

سوال شده در لیفتراک ها توسط

1 پاسخ

در این روش از تکیه های چوبی تخته ی چند لا یا مقواهای کلفت در بین لایه های بارهای با شکل های نا منظم مانند قالب های ریخته گری ، کبسه ها و ... استفاده میشود تا پایداری این گونه از بارها تثبیت شود.

پاسخ داده شده توسط
2,085 سوال
1,113 پاسخ
26 دیدگاه
1,276 کاربر